fbpx

הזמנת מקום מותנית באישור  המסעדה במייל חוזר.


הזמנת מקום מותנית באישור  המסעדה במייל חוזר.

רק הזמנות שקיבלו אישור פורמאלי על ידי המסעדה, יבטיחו את הזמנת המקום.
לכל שאלה או בקשה ניתן להתקשר אלינו לטלפון 077-2318186